[CHP704]  홍콩 마카오 심천 4일, 5일-부산출발 549,000 ~
 4~5일  매일
[CHP712]  마카오 5일 - 부산출발 503,600 ~
 5일  매일